Stránky byly zrušeny v souvislosti se sloučením 921.chlapeckého oddílu Camelot s 1. pražským dívčím oddílem Trojhvězdou.
Internetové stránky nově vzniklého 1. skautského koedukovaného oddílu Camelot najdete na adrese